Zespoły

ZESPOŁY W ENACTUS POLAND

W ramach programu Enactus studenci tworzą zespoły, a następnie, z pomocą opiekuna naukowego oraz doradców biznesowych, planują i realizują projekty o charakterze biznesowym, adresowane do społeczności lokalnych. Drużyny Enactus wypracowują, rozwijają i wdrożają długookresowe strategie rozwoju, zarówno swojego zespołu, jak i prowadzonych inicjatyw, tak by przynosiły stabilne, trwałe efekty i funkcjonowały „samodzielnie”. Obecnie na świecie aktywnie działa ponad 1600 zespołów.

ZASADY TWORZENIA ZESPOŁÓW ENACTUS

Organizacja drużyny Enactus zależy wyłącznie od studentów. Zespół zaangażowany w program może działać w ramach koła naukowego lub innego stowarzyszenia. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Aktywna drużyna musi jedynie posiadać opiekuna naukowego (funkcję tę pełni pracownik danej uczelni), lidera (rola jednego z członków zespołu), oraz 10 członków. Ponadto, w obrębie uczelni może działać tylko jeden zespół. Pozostałe aspekty, takie jak struktura, czy też podział obowiązków pozostają wyłącznie w gestii studentów.

Każdy student, niezależnie od roku czy tez kierunku podjętych studiów może w każdej chwili dołączyć do drużyny Enactus na swojej uczelni. Obecnie w program angażuje się 12 polskich uczelni. Każda uczelnia wyższa może w dowolnym momencie w trakcie roku akademickiego powołać zespół studencki Enactus. Wystarczy grupa aktywnych i odważnych studentów, którzy swoim działaniem chcą wpłynać pozytywnie na otoczenie biznesowe!

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem nowej drużyny Enactus na swojej uczelni zapraszamy do kontaktuDowiedz się więcej

LISTA AKTYWNYCH ZESPOŁÓW ENACTUS W POLSCE

Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa

Lider: Glib Skrypka

Kontakt: gskrypka@enactussgh.pl

FB: www.facebook.com/EnactusSGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Lider: Zosia Kamerduła

Kontakt: enactus.agh@gmail.com

FB: www.facebook.com/enactus.na.agh

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Lider: Agnieszka Borowska

Kontakt: enactus.tul@gmail.com

www: www.enactus.p.lodz.pl

FB: www.facebook.com/enactus.TUL

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Lider: Miłosz Wawrzyniak

Kontakt: enactus@put.poznan.pl

www: www.enactus.put.poznan.pl

FB: www.facebook.com/EnactusPut

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Lider: Marcin Dzwolak

Kontakt: kontakt@enactus.pw.edu.pl

www: www.enactus.pw.edu.pl

FB: www.facebook.com/EnactusPW

SGGW

SGGW

Lider: Kacper Wrona

Kontakt: enactus@sggw.pl

www: www.enactus-sggw.pl

FB: www.facebook.com/Enactus.SGGW

Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa

Lider: Ewa Kozłowska

Kontakt: ewa.kozlowska09@gmail.com

FB: www.facebook.com/EnactusSGH

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Lider: Anna Taraska

Kontakt: kontakt@enactusuep.pl

www: www.enactusuep.pl

FB: www.facebook.com/EnactusUEP

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Lider: Majka Gryczyńska

Kontakt: enactus.uewr@gmail.com

FB: www.facebook.com/EnactusUEWroclaw

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Lider: Justyna Leik

Kontakt: leikjustyna@gmail.com

FB: Facebook.com/enactusug

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Lider: Krystian Długosz

Kontakt: enactuslodz@gmail.com

www: www.enactus.uni.lodz.pl

FB: www.facebook.com/enactus.uni.lodz

UMCS w Lublinie

UMCS w Lublinie

Lider: Aneta Niećko

Kontakt: enactus.umcs@gmail.com

FB: facebook.com/enactus.umcs

Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS

Lider: Bartosz Bednarz

Opiekun Naukowy: dr Konrad Maj

Kontakt: enactususwps@gmail.com

FB: facebook.com/enactususwps

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Lider: Wiktoria Cejner-Chabora

Kontakt: enactus.uw@gmail.com

www: www.enactus.uw.edu.pl

FB: www.facebook.com/uw.enactus