Project Description

SweetHelp

Seeing Possibilities

Szacuje się że na świecie żyje 387 milionów osób cierpiących na cukrzycę, a 179 milionów, czyli prawie połowa, pozostaje niezdiagnozowana. “Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Koalicji-Cukrzyca, podaje się, że w Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzycę. Cukrzyca typu 1 stanowi 5% wszystkich przypadków cukrzycy, oraz stanowi 85% przypadków cukrzycy wśród dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.” – cukrzycapolska.pl. Pamiętajmy, że chorują nie tylko dzieci, to choroba całej rodziny. To stres dla rodziców i nierzadko brak czasu na odpoczynek, czy pracę. Opieka nad dzieckiem wymaga od rodziców ogromnego poświęcenia sił i czasu. Pilnowanie odpowiedniej diety i zachowań, bardzo częste badanie poziomu cukru to tylko kilka z codziennych obowiązków. Rodzice dbają i troszczą się o swoje dzieci.

Enactus University of Lodz zapragnął zrobić coś dla nich. Zespół dostrzegł możliwość pomocy rodzicom diabetyków i samym dzieciom przy jednoczesnym zaangażowaniu w projekt jeszcze jednej grupy społecznej – seniorów.

Niskie kwoty emerytur z jakich muszą się utrzymywać seniorzy, coraz mniejszy kontakt ze społeczeństwem, coraz mniej aktywności i coraz większe poczucie bycia niepotrzebnym, to tylko kilka kwestii, w których sytuację odmienić może projekt SweetHelp.

Zapewne babcina opieka, to jedne z najpiękniejszym wspomnień z dzieciństwa każdego z nas, kto miał możliwość bycia wychowywanym przez babcię. SweetHelp oferuje też ten międzypokoleniowy kontakt dla dzieciaków zaangażowanych w projekt.

Taking Action

Ważnymi krokami w kierunku osiągnięciu celu jakim jest projekt SweetHelp były rozmowy z ludźmi, którzy mieli być zaangażowani w projekt. Podstawą do dalszej pracy było dokładne zbadanie potrzeb, możliwości i wymagań seniorów podczas wielokrotnych rozmów z członkami wielu klubów seniora w Łodzi.

Krytycznymi krokami budującymi ten projekt było podjęcie współpracy ze specjalistami w dziedzinie cukrzycy, opieki nad diabetykami oraz osobami współpracującymi z seniorami. To bogate doświadczenia tych osób w połączeniu z rozmowami z grupami docelowymi umożliwiły właściwe sformułowanie wizji projektu.

Znając sytuację dzieci z cukrzycą w rejonie łódzkim oraz ich rodziców jak i sytuację seniorów – pierwszym dużym krokiem w projekcie było rozpoczęcie profesjonalnych szkoleń, które przygotowują seniorów do roli późniejszych opiekunów dzieci z cukrzycą. Szkolenia udaje się przeprowadzić sprawnie i przystępnie dla starszych osób dzięki współpracy z Fundacją „Pomoc Młodym Diabetykom – Diabeciaki”.

Ważne jest, by zespół docierał z projektem do coraz większej ilości rodziców – co umożliwia m.in. współpraca z fundacją czy organizacjami wspierającymi te środowiska. Z drugiej strony istotne jest aby zainteresować projektem też większą ilość seniorów, co zespołowi udaje się dzieci współpracy z Radą Miejską Seniorów w Łodzi, klubami aktywnego seniora czy organizatorami największego w województwie łódzkim wydarzenia dla osób starszych – Senioralia Łódzkie.

Enabling Progress

SweetHelp to innowacyjny projekt w skali kraju. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Z informacjami do projekcie zespołowi z Uniwersytetu Łódzkiego udało się już dotrzeć do setek seniorów na różnych spotkaniach. Dziesiątki rodziców wyrażają zainteresowanie inicjatywą i potwierdzają zapotrzebowanie na taki projekt. Podjęta współpraca z profesjonalistami z wielu organizacji gwarantuje wysoki poziom przebiegu projektu.

Jeszcze latem 2015 kilkunastu seniorów zakończy szkolenia przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę z zakresu opieki nad dziećmi chorymi na ten rodzaj cukrzycy. Rodzice otrzymają wsparcie w całościowym okresie poszukiwania opiekuna jak i w początkowym okresie współpracy. Dodatkowym elementem informacyjnym dla rodziców będzie gotowy poradnik dotyczący zatrudniania opiekunów.

Dzięki projektowi możliwości pracy pojawiają się nie tylko przed seniorami, ale także przed rodzicami diabetyków, którzy będą mogli w końcu poświęcić więcej czasu dla siebie i na swoje zawodowe obowiązki. Generuje to nie tylko dodatkowe dochody dla seniorów, ale także oszczędności finansowe dla rodziców w perspektywie wynajęcia innego opiekuna oraz godzin poświęconych na własną opiekę nad dzieckiem.

Projekt SweetHelp to edukacja społeczeństwa w temacie cukrzycy. To współpraca organizacji niosącym pomoc innym. To podnoszenie szans oraz jakości życia.

Project Info

Projekt realizowany przez zespół Enactus Uniwersytetu Łódzkiego

Organizacje i firmy zainteresowane współpracą przy projekcie prosimy o kontakt:

Rafał Baranowski
725 866 500
enactuslodz@gmail.com