Project Description

ks

Mateusz Madej

Mateusz pracuje jako business consultant dla JDA SOFTWARE Poland i zajmuje się wdrażaniem oprogramowania do zarządzania systemami magazynowymi. Aktualnie realizuje projekt w Wielkiej Brytani, pisząc jednocześnie pracę magisterską z Zarzadzania i Inżynieri Produkcji, które studiuje na Politechnice Łódzkiej. Jest również inżynierem logistyki, którą ukończył na Politechnice Łódzkiej.

Swoją kreatywność rozwijał jeszcze jako nastolatek, działając w harcerstwie jako drużynowy i instruktor. W późniejszych latach, doświadczenia wychowawcy wykorzystał, pracując z dziećmi i młodzieżą na licznych obozach i koloniach. W trakcie studiów pracował jako barman w jednym z najlepszych lokali w Łodzi.

W 2012 roku zachęcony przez Magdalenę Wróbel, dołączył do organizacji ENACTUS, (wtedy SIFE). Przez 3 lata, sprawował funkcję prezesa zespołu na Politechnice Łódzkiej, a następnie wiceprezesa ds. Zarządzania projektami.

Działalność w Enactusie umożliwiła mu realizowanie projektów, związanych między innymi z rozwojem przedsiębiorczości „FUTUREEE”, ekologią „Greenie”, motywacją dzieci „DREAMS”, zdrowym trybem życia „Health Point” oraz wielu innych.

Był również współorganizatorem dwóch konferencji Future Leaders w Łodzi. Dzięki pracy w organizacji zdobył doświadczenie i odpowiednie umiejętności, które wykorzystywał prowadząc warsztaty dotyczące: zarządzania projektami, motywacji, autoprezentacji oraz zdrowego trybu życia. Czterokrotnie reprezentował zespół na Enactus National Competition, gdzie w 2014 roku zdobył z zespołem 3 miejsce.

Mateusz uważa, że z Enactusem jest jak z powiedzeniem: You can take the boy out of Brooklyn, but you can’t take Brooklyn out of the boy. To coś, co zostaje gdzieś głęboko w człowieku i wpływa na jego przyszłe działania.

Enactusa najbardziej ceni się za ludzi – to oni stanowią siłę tej organizacji i powodują, że z roku na rok jest coraz większa i przynosi lokalnym społecznościom, a co za tym idzie całemu światu ogromne korzyści.

 

Zobacz innych Alumnów >>