Project Description

ks

Magdalena Wróbel

Magdalena Wróbel to inżynier-socjolog – dla jednych to mieszanka wybuchowa, dla niej harmonijne połączenie profesji i pasji. Jako absolwentka Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Łódzkiej podchodzi do życia praktycznie. Jako socjolog z dyplomem Uniwersytetu Łódzkiego wie, że nie liczy się tylko osiągnięcie celu, ale też sposób jego osiągania i relacja, jaką budujemy z innymi po drodze.

Od 2003 roku jest związana z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, najpierw jako studentka, a teraz jako asystent w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki. Ta długofalowa relacja pozwala Magdzie na ciągły rozwój naukowy i osobisty. Mimo, że praca doktorska dotyczy zarządzania wiedzą w procesie kształcenia, to w pracy dydaktycznej zajmuje się ergonomią i zarządzaniem bezpieczeństwem. Dlaczego? Ponieważ stawiam na interdyscyplinarność i szerokie spojrzenie.

Poza pracą naukową i dydaktyczną na Politechnice Łódzkiej od 2010 roku jest asystentem projektu Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego, opiekuje się kołem naukowym Ergonomia i BHP, a także jest opiekunem naukowym organizacji studenckiej Enactus Politechnika Łódzka, której w czasach studenckich była członkiem.

Działalność w Enactus, a właściwie w SIFE, bo taką nazwę nosił w „jej” czasach, pozwoliła Magdzie doświadczyć szerszej perspektywy i w inny sposób spoglądać na otaczający świat oraz ludzi. Dziś zamiast widzieć problemy, widzi wyzwania, a w każdym kryzysie dostrzega szansę na zmianę. Niezwykle cenną wartością, którą wyniosła z Enactus są przyjaźnie, które trwają do dziś.

 

Zobacz innych Alumnów >>