Project Description

KAMIONEK MILOWY

Seeing Possibilities

Sentyment do czasów minionych, marketing nostalgiczny i powrót do tego, co było – czyli jak studenci Uniwersytetu SWPS wykorzystują historie miejsca na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Pytając mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy gdzie jest Kamionek, to przeważnie w odpowiedzi można usłyszeć: „Nie wiem”, ewentualnie „Gdzieś na Pradze”. Oficjalnie jest jednym z osiedli dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Nie jest Pragą, bo mentalnie wcale jej nie przypomina, ma swój indywidualny charakter.

Pierwsza wzmianka o leżącej nad Wisłą wsi Kamion (obecnie Kamionek) pochodzi z XI wieku. To właśnie na Kamion prowadziła pierwsza przeprawa promowa Kamion-Solec, będąca łącznikiem między książęcym grodem a wschodem.

W XVI wieku było to miejsce wyboru pierwszego króla elekcyjnego, Henryka Walezego. To właśnie tutaj uchwalono Konfederację Warszawską oraz artykuły Henrykowskie.

W dwudziestoleciu międzywojennym na Kamionku swoją siedzibę ulokowało kilkanaście dużych fabryk, w tym Wedel, Perun, PZO i Fabryka Aparatów Elektrycznych. Nie bez powodu rejon ten nazywa się czasem Doliną Krzemową Warszawy.

Kamionek Milowy to projekt innowacyjny społecznie, posługujący się założeniami marketingu nostalgicznego, który działa na rzecz lokalnej społeczności i prywatnych przedsiębiorstw Kamionka.

Studenci zauważyli, że Kamionek, czyli miejsce gdzie wykuwają swoją przyszłość, ma niezwykle bogatą historię i ogromny potencjał przedsiębiorczy. Na samym Kamionku można znaleźć blisko 50 rzemieślników. W sąsiadujących częściach dzielnicy jest ich ponad 200. Rzemieślnicy, czyli nasza historia, na której budujemy naszą przyszłość, to ogromne zasoby wiedzy, doświadczenia i tradycji, która musi być opowiadana z pokolenia na pokolenie.

Szacuje się, że w samej Warszawie istnieje obecnie około 2000 zakładów rzemieślniczych, z których blisko 90% nie potrafi nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością.

 

Taking Action

Projekt opiera się na trzech formach aktywności: edukacji, redekoracji i wsparciu promocyjnym. Na ten moment na współpracę zdecydowało się 10 lokali.

Edukacja to np. warsztaty, które organizowane są dla przedsiębiorców i rzemieślników. W ich trakcie uczestnicy szukają odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości rozwoju ich firm. Uzyskują wiedzę m.in. z zakresu: opowiadania własnej historii w ciekawy sposób (storytelling), marketingu nostalgicznego, tworzenia business planu oraz promocji własnego przedsiębiorstwa w internecie i świecie realnym.

Redekoracja, czyli praktyczne zastosowanie marketingu nostalgicznego. Przy współpracy z partnerami (m.in. Sic! Architektura wnętrz, Warszawa do usług, Rękoczyn) studenci wizualnie odświeżają lokale usługowe i rzemieślnicze, stylistyką nawiązując do czasów minionych i historii danego miejsca.

Wsparcie promocyjne dotyczy zarówno promocji samych lokali, jak i obszaru Kamionka. Główne działania w ramach tego filaru to integracja lokalnej społeczności poprzez: aktywny udział w mediach społecznościowych, organizację gier miejskich, spacerów i wydarzeń dla lokalnej społeczności. Ważnymi elementami działań w ramach projektu są również stworzenie aplikacji mobilnej „Szlakiem Kamionka” (generator tras spacerowych) oraz akcja crowdfundingowa.

 

Enabling Progress

Obecnie jest jeden w pełni wyredekorowany lokal. Jest już gotowy projekt kolejnego lokalu. Przeprowadzono 10 warsztatów dla rzemieślników. Wsparcie promocyjne pozwoliło dotrzeć do ponad 1 000 000 odbiorców. Kilku rzemieślników biorących udział w projekcie, odnotowało wzrost przychodów o 10%. Projekt Kamionek Milowy jest inicjatorem Zespołu ds. Wspierania Dziedzictwa Rzemieślniczego oraz opiniuje działania rewitalizacyjne prowadzone na terenie Pragi Południe.

Projekt jest wspierany między innymi przez: Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej z Paca, Warszawasza, BCC, Rada Osiedla Kamionek, Urząd Dzielnicy Praga Południe.

Project Info

Projekt realizowany przez zespół Enactus Uniwersytet SWPS

Organizacje i firmy zainteresowane współpracą przy projekcie prosimy o kontakt:

Bartosz Bednarz
tel:+48 570 070 093
email: bbednarz@st.swps.edu.pl