Project Description

Health Point

Seeing Possibilities

Program Health point został stworzony jako odpowiedź na problemy związane z wyborem jak i żywieniem wśród dzieci i młodzieży. Dostrzegliśmy, że otaczającym nas świecie, szerokie spektrum produktów spożywczych jak i manipulacja reklamą, niejednokrotnie fałszuje obraz nawyków prozdrowotnych, jednocześnie utrudniając wdrożenie prawidłowych postaw, mających te nawyki utrwalić.

Podstawa naszych działań ma być edukacja dzieci (i młodzieży) w środowisku szkolnych przy aktywnym udziale pedagogów i rodziców. Nauczane aspekty mają być wykorzystywane w praktyce, angażując rodziny do wspólnego wykorzystywania wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas warsztatów.

Chcemy by decyzje te stały się naturalnym stylem życia, odruchem. Dlatego korzystając z idei utrwalania nawyków, postanowiliśmy by środowisko dziecka, zachęcało do uczestnictwa w prozdrowotnych przedsięwzięciach, trwających w ciągu roku szkolnego.

Rozszerzając ideę projektu Dreams, chcemy poświęcić dzieciom uwagę teraz, aby w przyszłości jako świadomi konsumenci, potrafili podejmować decyzje właściwe dla zdrowia ich i ich rodzin.

Taking Action

Projekt składa się z kilku etapów, kończących się uzyskaniem przez szkołę certyfikatu uczestnictwa w programie Health Point.

Grupą odbiorców to uczniowie szkół podstawowych wraz z rodzicami. Każda zdeklarowana szkoła, rozpoczyna program serią zajęć w formie warsztatów, podczas których dzieci uzyskają gruntowną wiedzę dotyczącą m.in. rodzajów produktów spożywczych oraz ich wyboru.

Kolejnym etapem jest zobowiązanie szkoły do stworzenia stanowiska food-educator’a, którego głównym zadaniem jest organizowanie różnorodnych aktywności dla dzieci, mających na celu utrwalanie zdobytych umiejętności. Praca food-educator’a będzie odbywać się zgodnie z kodeksem zdrowego trybu życia, a działania szkoły na tym polu będą monitorowane.

Wypełnienie rocznego zobowiązania kończy się uzyskaniem przez szkołę certyfikatu programu, który należy odnawiać co roku..

Enabling Progress

Dotychczas, pilotażowe warsztaty zostały przeprowadzone w 3 szkołach podstawowych, w III turach dla klas 1-6, z łączną liczbą 196 uczestników ( dwie szkoły znajdowały się w Łodzi, jedna w Okupie Małym).

Wszyscy uczestnicy warsztatów wyrazili chęć odbycia kolejnych, a ankietowani nauczyciele pozytywnie ocenili sposób ich przeprowadzenia. Każda ze szkół wyraziła chęć przystąpienia do programu Health Point.

Dodatkowym przedsięwzięciem w ramach programu Health Point było utworzenie fanpage’u na portalu społecznościowym facebook, na którym systematycznie będą się pojawiać informacje dotyczące zdrowego stylu życia.

Kolejnym elementem było utworzenie broszury edukacyjnej, w której znajduje się 10 podstawowych zasad zdrowego żywienia.

To co do tej pory osiągnęliśmy, to dopiero inicjacja. Przewidujemy, że objętych programem zostanie ponad 780 dzieci.

Chcemy, by projekt wykroczył poza granice województwa łódzkiego.

Planujemy podjęcie współpracy z Urzędem Miasta oraz innymi jednostkami rządowymi dla szerzenia idei, która zaprocentuje w przyszłości, w postaci zdrowego społeczeństwa i świadomego konsumenta.

Project Info

Projekt realizowany przez zespół Enactus Politechniki Łódzkiej

Organizacje i firmy zainteresowane współpracą przy projekcie prosimy o kontakt:

Aleksandra Kloc
a.kloc.93@gmail.com