Project Description

Economize

Seeing Possibilities

Zarządzanie budżetem domowym stanowi problem dla ponad 70%  rodzin w Polsce, wynika z tego, że większość osób nie planuje swoich wydatków w dłuższej perspektywie czasowej niż kilka dni. Stan edukacji finansowej w Polsce pozostawia również wiele do życzenia. Zespół zrealizował pełne głębokie badania wśród studentów w kwestiach wydatkowania pieniędzy i inteligencji finansowej, na bazie których została zbudowana podwaliny koncpetu projektu.

 

Taking Action

Na bazie badań studenci z Enactus SGGW zdecydowali o rozwiązaniu – zbudowali model platformy on-line umożliwiającej naukę zarządzania budżetem domowym w systemie grywalizacji. Jest to pierwszy w Polsce projekt symulacji budżetu domowego on-line. Platforma odpowiada na konkretne braki i potrzeby edukacyjne w Polsce.

 

Enabling Progress

W pierwszej edycji symulacji brało udział ponad 600 uczestników z 57 szkół w Polsce, a 11 nauczycieli diagnozowało bezpośrednio postępy i wyniki 127 uczniów. W wyniku symulacji, wiedza na temat oszczędzania wzrosła średnio o 25%, a zachowane oszczędności w portfelu o 16%

W planach na przyszłość jest realizacja sesji symulacyjnych co każde pół roku, osiągnięcie zaangażowania co najmniej 3000 użytkowników w ciągu 2 lat, spersonalizowanie warunków startowych gry oraz rozpoczęcie skalowania projektu na pobliskie kraje o podobnych problemie braku edukacji o oszczędzaniu.

Project Info

Projekt realizowany przez zespół Enactus SGGW

Organizacje i firmy zainteresowane współpracą przy projekcie prosimy o kontakt:

Filip Piwowar
796 099 003