Project Description

DREAMS

Seeing Possibilities

DREAMS to projekt, który odpowiada na problem niskiego poczucia własnej wartości i samooceny oraz niepewności w kontaktach z rówieśnikami wśród dzieci pochodzących z obszarów wiejskich i małych miejscowości województwa łódzkiego.

Odpowiadając na dostrzeżoną potrzebę, stworzyliśmy projekt DREAMS (Dążenia Rozwój Efekty Ambicje Marzenia Szanse). Jego zadaniem jest motywacja i aktywizacja po przez cykl warsztatów pomagających dzieciom odkryć drzemiący w nich potencjał, stymulujących chęć dążenia do wyznaczonych celów życiowych oraz wspierających optymistyczne patrzenie w przyszłość.

Uważamy, że dzieci jako nasza przyszłość zasługują na specjalną uwagę. Jako że czas, w którym żyjemy, media społecznościowe, dostępność internetu, a przede wszystkim jego zawartość bywa szkodliwa dla dzieci i nierzadko powoduje poczucie “bycia gorszym”, postanowiliśmy podjąć kroki, które pozwolą na zminimalizowanie tego zagrożenia i ukazanie dzieciom, co jest ważne i co naprawdę się liczy, jak walczyć o realizowanie własnych pasji i planów.

Taking Action

Inicjatywa powstała w roku 2012. Od tego czasu przeprowadzone zostały trzy edycje projektu, które skupiały się na kilku najważniejszych dla nas aspektach.

I edycja projektu obejmowała cykl zajęć warsztatowych, związanych z wartościami w życiu, w których uczestniczą uczniowie od klasy pierwszej do szóstej uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Okupie (gmina Łask). W projekcie uczestniczyło 97 dzieci.

II edycja obejmowała cykl warsztatów skupionych na zarządzaniu projektami dla maluchów. Warsztaty zróżnicowane były dla 3 grup wiekowych – 1-2 klasa, 3-4 klasa i 5-6 klasa. Efektem zajęć było powołanie Drużyny Marzeń, złożonej z 24 najbardziej zaangażowanych dzieci z Okupa. Edycja ta objęła działaniem ponad 100 dzieci.

W III edycji rozszerzyliśmy nasze działania do 9 szkół podstawowych w województwie łódzkim i przeprowadziliśmy w jej czasie warsztaty dotyczące rozwoju, realizowania marzeń, dostrzegania możliwości i wiary we własne siły. Zajęcia zróżnicowane były dla 3 grup wiekowych

Enabling Progress

Wg ankiet przeprowadzonych po warsztatach, zarówno w grupach dzieci jak i nauczycieli, zwiększył się nie tylko poziom motywacji, ale i wiedzy. Dzieci spojrzały na rzeczywistość z szerszej perspektywy i miały więcej chęci na realizowanie inicjatyw proponowanych przez ich szkoły. Były zadowolone, optymistycznie nastawione do zmian.

100% nauczycieli wystawiło naszej inicjatywie pozytywną ocenę,

96% dydaktyków zauważyło poprawę w tym, jak dzieci postrzegają siebie i swoich rówieśników.

85% nauczycieli potwierdza większą chęć zaangażowania się dzieci w nowe inicjatywy.

Dla nas najistotniejszą nagrodą jest uśmiech i podziękowania od dzieci. A liczby potwierdzają tylko, że nie zmarnowaliśmy czasu i ogromu włożonej pracy. Jednak na realne efekty naszego projektu trzeba poczekać. Naszym założeniem jest dalsze śledzenie rozwoju naszych podopiecznych, dlatego mamy nadzieję, że będziemy świadkami narodzin nowych liderów.

Project Info

Projekt realizowany przez zespół Enactus Politechniki Łódzkiej

Organizacje i firmy zainteresowane współpracą przy projekcie prosimy o kontakt:

Aleksandra Kloc
a.kloc.93@gmail.com