Project Description

ks

Dorota Anszpergier

Dorota Anszpergier ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomia ze specjalnością Inwestycje Kapitałowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od piątego roku studiów prowadzi własną działalności gospodarczą – Szkołę Tańca i Klub Fitness reAKTYWACJA w Łodzi, a od 2015 roku również Agencję Artystyczną Show Factory.
Dorota, od trzeciego roku studiów, pełniła również funkcję Specjalisty ds. Zarządzania Środowiskowego w jednej z łódzkich firm elektronicznych, wdrażając m.in. normę ISO 14001 oraz prowadząc wiele projetktów pro-ekologicznych zarówno w odziałach polskich jak i zagranicznych spółki.

Z Enactusem związana od samego początku istnienia organizacji w Polsce (wcześniej pod nazwą SIFE), czyli od 2006 roku. W latach 2009-2011 pełniła funkcję Lidera łódzkiego zespołu Enactus, zdobywając wraz z zespołem drugie miejsca na Finałach Krajowych. W 2012 roku brała udział w Enatus World Cup w Waszyngtonie. Pracowała przy kilkunastu projektach, osobiście prowadząc 4 z nich. Najbardziej przywiązana jest do projektu „Green Up Your Waste!”, który zmienił procesy technologiczne i postawy pracowników jednej z łodzkich firm, sprawiajac, że stały się one przyjazne środowisku. Firma nie tylko znacznie zmniejszyła zużycie surowców i opakowań, ale także zmieniła całkowiscie system zarządzania odpadami, dzięki czemu 80% wytworzonych odpadów jest ponownie przetwarzanych na surowce zużywane w produkcji. Co więcej wprowadziła m.in. wypełniacze biodegradowalne oraz zaczęła oddziaływać na postawy pro-środowiskowe swoich klientów i dostawców.

Dzięki działalności w Enactus Dorota zyskała wiarę we własne możliwości oraz umiejętność tworzenia projektów biznesowych od podstaw. Nauczyła się odpowiedzialności i pokonywania pojawiających się barier. Jak sama mówi – bez Enactus nie byłoby jej firmy. To właśnie program Enactus uświadomił jej, że jest w stanie z sukcesem prowadzić przedsiębiorcze projekty

 

Zobacz innych Alumnów >>