O NAS

Nasz zespół Enactus Poland w ramach BIGRAM tworzą ludzie z pasją i przekonaniem, że warto inwestować w rozwój studentów, przyszłych liderów. Chcemy wzmacniać więzi łączące najlepszych pracodawców z najlepszymi studentami. Stwarzać okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń. Rozprzestrzeniać pozytywną energię i siłę kreatywnego tworzenia projektów i inicjatyw etycznych, uczciwych i korzystnych dla biznesu, społeczeństwa oraz środowiska.
Doświadczenie w Enactus zdobywamy uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach, spotkaniach podczas Enactus World Cup. Śledzimy trendy i najlepsze praktyki w Europie oraz na całym świecie. Stawiamy sobie i naszym studentom ambitne cele. Chcemy wygrać Enactus World Cup, chcemy zorganizować Enactus World Cup w Polsce

 

partnerzy-main
Konsekwentnie budujemy sieć zaangażowanych partnerów wokół programu, aby umocnić jego pozycję na rynku i wyróżnić się na tle innych organizacji studenckich czy też inicjatyw szkoleniowych dla studentów. Projekty Enactus prowadzimy w kierunku realizacji Global Sustainable Goals (SDG) zgodnie z ogólnoświatową polityką rozwoju Enactus. Jesteśmy zdeterminowani i zmotywowani do osiągania kolejnych sukcesów.