partnerzy-main

WSPÓŁPRACA DLA UCZELNI

Opiekunowie Naukowi (zw. Faculty Advisors) zespołów uczelnianych Enactus pełnią kluczową rolę w rozwoju zespołów studenckich i ich projektów. Faculty Advisors pomagają studentom zdobyć wyjątkowe doświadczenie, które wpływa na ich późniejszą karierę zawodową.
To oni motywują studentów i kierują ich zainteresowanie na realizację określonych celów. Opiekunowie udzielają zespołom merytorycznego wsparcia w zakresie realizacji projektów służąc im swoją wiedzą i doświadczeniem. Pełnią rolę mentorów, dzięki którym realizowane są projekty Enactus. Wspierają studentów również w kontaktach ze światem biznesu.

Do roli Faculty Advisor’ów zapraszamy wiodących przedstawicieli środowisk naukowych, wykładowców, pracowników naukowych uczelni. W Enactus opiekunowie blisko współpracują ze studentami i środowiskiem biznesowym.Liderzy środowiska naukowego są jednym z trzech filarów idei Enactus.

FILARY IDEI ENACTUS

Działalność studentów w Enactus jest uzupełnieniem prowadzonej aktywności na uczelniach. Opiekun naukowy może kierować pracą zespołu, tak aby działał on zgodnie z zasadami i misją uczelni. Wspólnym celem Enactus i Opiekunów Naukowych jest zwiększenie świadomości biznesowej studentów, dzięki czemu będą mogli oni pozytywnie wpływać na sytuację lokalnych społeczności.
Każda drużyna realizująca projekty może wybrać grupę docelową – daną społeczność lokalną. Enactus jest bardzo dobrym narzędziem, które umożliwia komunikację pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem. Drużyny Enactus, które odnoszą sukcesy świadczą o prestiżu uczelni, które reprezentują i potwierdzają jej ważną rolę w lokalnej społeczności.
Opiekunowie naukowi zaangażowani w Enactus mają możliwość udziału w licznych dodatkowych wydarzeniach na szczeblu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Udział w spotkaniach tego typu umożliwia nawiązanie znajomości z reprezentantami wielu firm oraz innych uczelni, a także rozpoczęcie interesującej współpracy z licznymi organizacjami. Zaangażowanie w Enactus to szansa na zwiększenie rozpoznawalności oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku uczelni w świecie biznesu.
W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt. Chętnie dostarczymy Państwu wszelkich informacji dotyczących Enactus.

Anna Taraska

Enactus Poland Program Manager

tel. +48 605 559 641 | anna.taraska@bigram.pl