partnerzy-main

WSPÓŁPRACA DLA STUDENTÓW

Studenci samodzielnie tworzą zespoły, a następnie, opracowują i realizują projekty edukacyjne adresowane do wybranej społeczności. Założeniem jest przekazanie wiedzy, postaw oraz umiejętności związanych z działaniem w gospodarce wolnorynkowej.

Podjęte inicjatywy powinny doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej i statusu finansowego społeczności objętej programem. Drużyna Enactus powinna również wyprawować i zastosować strategię długookresowego funkcjonowania zespołu i jego projektów.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

 • zdobycie doświadczenia w wprowadzaniu własnych pomysłów w życie, w rzeczywistość wolnorynkową. Zdobywanie umiejętności przydatnych np. podczas zakładania własnej firmy, zwłaszcza przy działalności innowacyjnej
 • nauka tworzenia i prowadzenia własnej organizacji/projektu/firmy. Dowiesz się jak budować struktury organizacyjne, motywować drużynę, czy pozyskiwać środki na działanie i rozwój

 • realizacja inicjatyw biznesowych zgodnych z zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej
 • możliwość poprawy jakości życia wybranych grup w społecznościach lokalnych- bycie liderem powodującym zmiany na lepsze w swoim otoczeniu

 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, komunikacji, zdolności przywódczych, organizacji czasu pracy
 • doświadczenie z zakresu planowania i zarządzania projektami
 • rozwój świadomości finansowej i ekonomicznej
 • okazja do sprawdzenia się w roli liderów, trenerów, którzy przekazują danej społeczności wiedzę oraz umiejętności i jednocześnie sami uczą się w praktyczny, innowacyjny sposób
 • udział w szkoleniach i konferencjach Enactus

 • spotkanie z atrakcyjnymi pracodawcami i okazja do nawiązania stałej współpracy
 • nawiązanie ciekawych znajomości, również ze studentami z całego świata – udział w finałach krajowych
 • przynależność do stowarzyszenia ‘Enactus Alumni

STUDENCI ENACTUS:

1) Działają przy realizacji projektów

– otrzymują wiedzę na temat funkcjonowania projektów

– podejmują odpowiedzialności, które na początku wykonują z pomocą doświadczonych członków zespołu – uczą się przez praktykę.

– już od początku nowe osoby aktywnie współtworzą projekt, dokładając swoje pomysły wpływając na ich kształt

3) Maja okazję zostać Liderem

– Każdy może tworzyć swoje pomysły na projekt i zostać liderem w zespole, który bedzie realizował daną inicjatywę. (pomysły na projekt muszą być spójne z wizją Enactus

– Osoby będące liderami zespołów, mają również okazję brać udział w szkoleniach na temat prowadzenia projektów, zarządzania zespołem, i co ważniejsze rozwijają umiejętności przywódcze w praktyce.

2) Biorą udział w szkoleniach

– Partnerzy Enactus organizują dla zespołów różnego rodzaju szkolenia np. Jak efektywnie wprowadzać innowacyjne projekty na rynek

4) Biorą udział w konkursie Enactus

– Każdego roku zespoły Enactus biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Enactus, podczas którego sędziowie, będący przedstawicielami świata biznesu dokonują oceny projektów realizowanych przez wszystkie zespoły w Polsce, wybierając najlepsze projekty, czyli takie które najpełniej wypełnianiają misję Enactus. Zwycięski zespół otrzymuje prawo wyjazdu na finał światowy i reprezentowania tam Polski.

– Udział w konkursie to okazja do sprawdzenia się w sytuacji prezentacji biznesowej, oraz możliwość nawiązania fajnych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

OD OSÓB CHĘTNYCH BY DOŁĄCZYĆ DO ENACTUS OCZEKUJEMY:

 • zrozumienia idei projektu i pracy w zgodzie z duchem Enactus
 • zaangażowania w realizowane inicjatywy (Od nowych osób oczekujemy ok. 4-5 godzin tygodniowo przeznaczonych na działanie w ramach Enactus)
 • motywacji do działania
 • chęci do świadomego samorozwoju
 • bycia gotowym na wiele pozytywnych przeżyć!
Jeżeli masz pytania odnośnie działania w Enactus skontaktuj się z nami. Dowiedz się więcej i dołącz do nas!

Anna Taraska

Enactus Poland Program Manager

anna.taraska@bigram.pl