partnerzy-main

WSPÓŁPRACA DLA BIZENSU

Współpraca przy Enactus stwarza zaangażowanym firmom szereg możliwości i korzyści, które wynikają m.in. zarówno z bezpośredniego zaangażowania pracowników w projekty, jak i ze współpracy z najzdolniejszymi studentami. Partnerzy Enactus bezpośrednio wpływają na umocnienie wśród przyszłych liderów poczucia społecznej odpowiedzialności.

Ponadto partnerzy Enactus korzystając z szerokiej sieci zaangażowanych sponsorów zyskuje dodatkowo doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

KLUCZOWE OBSZARY KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

Employer Branding

Wzmocnienie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i odpowiedzialnej marki wśród obecnych oraz przyszłych pracowników.

Talent Recruitment

Aktywna obecność w środowisku akademickim oraz wsparcie procesu rekrutacji i selekcji.

CSR

Rozwój poczucia społecznej odpowiedzialności wśród przyszłych liderów.

Networking

Przynależność do grona partnerów Enactus – wiodących światowych marek, fundacji oraz lokalnych firm i organizacji.
 • wzmocnienie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i odpowiedzialnej marki wśród obecnych oraz przyszłych pracowników
 • możliwość zaangażowania pracowników w projekty Enactus
 • udział pracowników i menedżerów w towarzyszących wydarzeniach specjalnych, np. szkolenia i finały konkursu
 • aktywna obecność w środowisku akademickim
 • wsparcie procesu rekrutacji i selekcji
 • dostęp do bazy CV najzdolniejszych studentów
 • rozwój poczucia społecznej odpowiedzialności wśród przyszłych liderów
 • wpływ na poprawę jakości życia lokalnych społeczności, promocja etyki w biznesie
 • integracja firmy z pozytywnymi wartościami promowanymi przez Enactus
 • przynależność do grona partnerów Enactus
 • wiodących światowych marek, fundacji oraz lokalnych firm i organizacji
 • odpowiedzialnych liderów biznesu
 • obecność firmy podczas finału konkursu oraz organizowanych szkoleniach na uczelniach i imprezach towarzyszących
 • umocnienie relacji z lokalną społecznością
W przypadku zainteresowania szczegółową ofertą dotyczącą pakietów sponsorskich oraz korzyści wynikających ze współpracy z Enactus Poland prosimy o kontakt.

Sonia Zakrzewska

Enactus Poland Country Leader

tel. +48 22 646 94 94 | sonia.zakrzewska@bigram.pl