partnerzy-main

PROJEKTY

Zadaniem studentów w ramach programu Enactus jest zaplanowanie i realizacja biznesowych projektów w 3 obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Projekty powinny odpowiadać na konkretny problem. Poprzez wdrażanie i wykorzystanie koncepcji biznesowych, edukację grupy docelowej oraz jej aktywizację, działania powinny osiągać mierzalne i stabilne efekty.

Rezultatem działań ma być poprawa warunków i standardu życia grupy docelowej. Dodatkowo doradcy biznesowi i akademiccy przygotowują studentów do zarządzania projektami, szkoląc i doradzając. Działania te nie tylko wspierają odbiorców projektów, ale również pomagają studentom rozwijać ten rodzaj talentu i perspektywę, która jest niezbędna przyszłej kadrze menedżerskiej, odpowiedzialnym przedsiębiorcom oraz liderom w obecnym świecie.

ZOBACZ PRZYKŁADY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ZESPOŁY ENACTUS W POLSCE: