partnerzy-main

PARTNERZY

Organizacja funkcjonuje i rozszerza swoją działalność dzięki zaangażowaniu sponsorów, patronów i organizacji wspierających. Sieć partnerów obejmuje kilkaset wiodących światowych marek, fundacji oraz lokalnych firm i organizacji – odpowiedzialnych liderów biznesu

Sponsorzy Enactus to organizacje, które świadomie i konsekwentnie budują i wzmacniają wizerunek odpowiedzialnej marki, mają dostęp do najzdolniejszych studentów, przyczyniają się  do rozwoju lokalnych społeczności. To organizacje, które utożsamiają się z pozytywnymi wartościami promowanymi przez Enactus.