HISTORIA I ORGANIZACJA ENACTUS (DAWNIEJ SIFE)

Enactus to powstała pod nazwą SIFE w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów ponad 1700 uczelni wyższych w 36 krajach. Jest to największe na świecie stowarzyszenie łączące świat akademicki ze światem biznesu. Główną jednostkę Enactus stanowi Enactus World Headquarters w Springfield w stanie Missouri, którego częścią jest departament zagraniczny – Enactus International. W poszczególnych państwach działają organizacje koordynujące krajowe edycje programu Enactus.

MISJA

Enactus jest inicjatywą, w której spotykają się obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości, zdolnymi i aktywnymi studentami.

Każdego dnia na świecie studenckie zespoły Enactus z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują innowacyjne projekty edukacyjne. Kierując się zasadami etyki, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

Nauka i przekazywanie informacji nie jest jedynym celem programów Enactus. Podjęte działania powinny prowadzić do konkretnego, mierzalnego wyniku, tzn. mieć wpływ na sytuację ekonomiczną oraz status finansowy beneficjentów projektów. Działania zespołów Enactus powinny zaowocować np. powstaniem nowych przedsiębiorstw, tworzeniem rozwiązań wpływających na jakość życia oraz/lub poprawę sytuacji materialnej lokalnej społeczności.

DANE LICZBOWE

0
ZAANGAŻOWANYCH PAŃSTW
0
AKTYWNYCH ZESPOŁÓW
0
UCZESTNICZĄCYCH STUDENTÓW